Corona

Wij organiseren vanaf augustus weer bruiloften en andere evenementen. Vanaf deze datum kunnen evenementen dan ook weer besproken worden. Door de lange periode van geen feesten en evenementen is er een soort 'stuwmeer' ontstaan van 'inhaalfeesten'. Open data zijn schaars, tijdig reserveren is dan ook echt nodig.

Juist omdat er toch nog wel wat onzekerheid zal blijven bestaan over het kunnen geven van feesten en de grootte hebben wij een extra clausule in onze voorwaarden opgenomen. Deze komt er op neer dat het noodgedwongen verzetten van een feest door Corona bij ons verzet kan worden naar een andere datum. Hiervoor hanteren wij afhankelijk van het type feest soepele voorwaarden. Het moet tenslotte wel een feest zijn voor iedereen.